List of Tagalog Christian Songs

Here is a list of Tagalog Christian Songs in alphabetical order. Click on the link to see lyrics and video.

Aawitan Ka ng Haleluya
Banal Mong Tahanan
Damang-dama Ko Ama
Hindi Kita Malilimutan
Kami’y Nananabik Sayong Pagbabalik
Labis Na Galak
Magagawa natin
Malaya
Pananagutan
Sa Iyo Ang Buhay Ko
Sapat Na At Higit Pa
Salita Mo
Sino Ako
Wala Ng Iba
Walang Hanggang Pasasalamat

RELATED: List of Christian Songs in English

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.