List of Tagalog Christian Songs

Here is a list of Tagalog Christian Songs in alphabetical order. Click on the link to see lyrics and video.

Aawitan Ka ng Haleluya
Ang Pangako (Aking Panghahawakan)
Ang Tanging Alay Ko
Ang Tunay Na Noche Buena
Banal Mong Tahanan
Biyaya Niya’t Habag (Tapat Kailan Pa Man)
Buong Puso Buong Isip Buong Lakas
Damang-dama Ko Ama
Di Ako Magsasawang Purihin Ka
Halina’t Purihin Dakilang Diyos Natin
Hindi Kita Malilimutan
Humayo’t Ihayag
Ikaw ang Tunay na Diyos
Ikaw ang Maghari
Ililigtas Ka Niya
Kami’y Katagpuin
Kami’y Nananabik Sayong Pagbabalik
Katulad Ng Mga Agila
Kay Buti-Buti Mo Panginoon
Labis Na Galak
Linisin Mo Ako O Panginoon
Magagawa natin
Mahal Na Mahal Kita Panginoon
Malaya
Pabangong Mamahalin
Panalangin sa Pagiging Bukas Palad
Pananagutan
Pusong Dalisay
Sa Gitna Ng Kawalan Di Ako Mawawalan
Sa Iyo Ang Buhay Ko
Salamat Sa Iyo Aking Panginoon
Sabik Sa Presensya Mo
Sapat Na At Higit Pa
Salita Mo
Sino Ako
Tayo ay di Magagapi
Todo Bigay
Unang Alay
Wala Ng Iba
Walang Hanggang Pasasalamat
Walang Imposible
Walang Mahirap Sa’yo
Walang Papantay Sa Iyo

RELATED: List of Christian Songs in English

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.