Halina’t Purihin Dakilang Diyos Natin Lyrics and Video

Halina’t Purihin Dakilang Diyos Natin Lyrics by Royet Casillano

Halina’t purihin, dakilang Diyos natin
Huwag mahihiya, na siya ay sambahin
Ating ihayag, pag-ibig niyang wagas
Nang walang alinlangan, Na siya’y pasalamatan

Halina’t purihin, dakilang Diyos natin
Huwag mahihiya, na siya ay sambahin
Ating ihayag, pag-ibig niyang wagas
Nang walang alinlangan, Na siya’y pasalamatan

Walang sawa kitang papupurihan
Walang sawa aming ipagdiriwang
Ang kabutihan mo,
Ang katapatan mo oh Diyos

Walang sawa kitang papupurihan
Walang sawa aming ipagdiriwang
Ang kabutihan mo,
Ang katapatan mo oh Diyos

Halina’t purihin, dakilang Diyos natin
Huwag mahihiya, na siya ay sambahin
Ating ihayag, pag-ibig niyang wagas
Nang walang alinlangan,
Na siya’y pasalamatan

Walang sawa kitang papupurihan
Walang sawa aming ipagdiriwang
Ang kabutihan mo,
Ang katapatan mo oh diyos

Walang sawa kitang papupurihan
Walang sawa aming ipagdiriwang
Ang kabutihan mo,
Ang katapatan mo oh Diyos

Iindak at sasayaw ang aking katawan
Lulundag at aawit sayong kadakilaan
Magsasaya, magagalak,
Ika’y papupurihan
Di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw

Iindak at sasayaw ang aking katawan
Lulundag at aawit sayong kadakilaan
Magsasaya, magagalak,
Ika’y papupurihan
Di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw

Walang sawa kitang papupurihan
Walang sawa aming ipagdiriwang
Ang kabutihan mo,
Ang katapatan mo oh Diyos

Walang sawa kitang papupurihan
Walang sawa aming ipagdiriwang
Ang kabutihan mo,
Ang katapatan mo oh Diyos

Iindak at sasayaw ang aking katawan
Lulundag at aawit sayong kadakilaan
Magsasaya, magagalak,
Ika’y papupurihan
Di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw

Iindak at sasayaw ang aking katawan
Lulundag at aawit sayong kadakilaan
Magsasaya, magagalak,
Ika’y papupurihan
Di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw
Di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw
Di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw

Halina’t Purihin Dakilang Diyos Natin Video

See also: List of Tagalog Christian Songs

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.