Unang Alay Lyrics, Video

Unang Alay by Lito A. Magnaye Lyrics

Kunin at tanggapin ang alay na ito
Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo
Tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo
Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

Tinapay na nagmula sa butil ng trigo
Pagkaing nagbibigay ng buhay Mo
At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas
Inuming nagbibigay lakas

Kunin at tanggapin ang alay na ito
Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo
Tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo
Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

Lahat ng mga lungkot, ligaya’t pagsubok
Lahat ng lakas at kahinaan ko
Inaalay ko’ng lahat, buong pagkatao
Ito ay isusunod sa ‘yo

Kunin at tanggapin ang alay na ito
Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo
Tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo
Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo

Ang bayang inibig mo, ngayo’y umaawit
Sa ‘Yo ay sumasamba’t nananalig
Umaasang diringgin ang bawat dalangin
Sa alay na ito’y nakalakip

Kunin at tanggapin ang alay na ito
Mga biyayang nagmula sa pagpapala Mo
Tanda ng bawat pusong ‘pagkat inibig Mo
Ngayo’y nananalig, nagmamahal sa ‘Yo
Ngayo’y nananalig (umaasa)
Dumudulog (sumasamba)
Umaawit (nagmamahal) sa ‘Yo

Unang Alay by Lito A. Magnaye Video

See also: List of Christian Songs in Tagalog

Unang Alay Lyrics and Video
Unang Alay Lyrics and Video

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.