Panalangin Sa Pagiging Bukas Palad Lyrics, Video

Panalangin Sa Pagiging Bukas Palad Lyrics (Bukas Palad Ministry, unang sinulat ni Fr. Manuel V. Francisco SJ)

Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo

Na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas
Sa tuwina’y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan
At di naghihintay kundi ang aking
Mabatid na ang loob Mo’y siyang sinusundan.

Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo.

Panalangin Sa Pagiging Bukas Palad Video

Tingnan din: Listahan ng mga Awit Pagsamba

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.