Ang Tanging Alay ko Lyrics, Video

Ang Tanging Alay ko Lyrics

Salamat sa iyo aking Panginoong Hesus
Ako’y inibig Mo at inangking lubos

Ang tanging alay ko sa’yo aking Ama
Ay buong buhay ko, puso at kaluluwa
‘Di makayanang makapagkaloob
Mamahaling hiyas ni gintong nilukob
Ang aking dalangin o Diyos ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala nang iba pa
Akong hinihiling

‘Di ko akalain ako ay binigyang pansin
Ang taong tulad ko’y ‘di dapat mahalin

Ang tanging alay ko sa’yo aking Ama
Ay buong buhay ko, puso at kaluluwa
‘Di makayanang makapagkaloob
Mamahaling hiyas ni gintong nilukob
Ang aking dalangin o Diyos ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa’y gamitin
Ito lamang Ama wala nang iba pa
Akong hinihiling

Aking hinihintay (aking hinihintay)
Ang Iyong pagbabalik Hesus
Ang makapiling ka’y kagalakang tubos

Ang tanging alay ko sa’yo Ama
Ay buong buhay ko, puso at kaluluwa
‘Di makayanang makapagkaloob
Mamahaling hiyas ni gintong nilukob
Ang aking dalangin o Diyos ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa’y gamitin
Ito lamang Hesus wala nang iba pa
Akong hinihiling

Ito lamang Hesus wala nang iba pa
Akong hinihiling

Ang Tanging Alay ko Video

See also: List of Tagalog Christian Songs

Ang Tanging Alay Ko Lyrics and Video
Ang Tanging Alay Ko Lyrics and Video

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.