Sa Gitna ng Kawalan Di Ako Mawawalan Lyrics, Video

Sa Gitna ng Kawalan Di Ako Mawawalan Lyrics

Koro:
Sa gitna ng kawalan, di ko mawawalan
Sapagkat si El Shaddai ang laging kaagapay

I
Ang Panginoon ang aking pastol
Hinding-hindi ako magkukulang
Ako’y ihihimlay sa mainam na pastulan
Hatid sa buhay ay kapayapaan
(Ulitin koro)

II
Madilim na malambak man ang tatahakin ko
Wala kong sindak siya’y kasama ko
Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko
Tangan niyang pamalo taggulan ko
(Ulitin Koro 2x)

Sa Gitna ng Kawalan Di Ako Mawawalan Lyrics

See also: List of Tagalog Christian Songs

Sa Gitna ng Kawalan Lyrics and Video
Sa Gitna ng Kawalan Lyrics and Video

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.