Walang Hanggang Pasasalamat Lyrics, Video

Walang Hanggang Pasasalamat Lyrics by Charlie Orias

Salamat sayo aming ama
Salamat sa iyong mga likha
Salamat sa liwanag ng araw at buwan
Salamat sayo o Diyos

Salamat Panginoong Hesus
Salamat sa iyong pagliligtas
Salamat sa buhay na walang hanggan
Salamat, salamat sa iyo

Walang hanggang pasasalamat
Ang sa iyo’y aming sasambitin
Maging sa huling sandali ng aming buhay
Pasasalamat sa iyo’y walang hanggan

Salamat Espiritung Banal
Salamat sa liwanag ng buhay
Salamat sa walang hanggang patnubay mo
Salamat sa iyo o Diyos

Salamat sa mga magulang ko
Salamat sa mga kapatid ko
Salamat sa lahat ng kaibigan ko
Salamat, salamat sa iyo

Salamat sa bawat pagsubok
Salamat sa tibay ng loob
Salamat sa landas ng pagbabago
Salamat sa iyo o Diyos

Salamat sa wagas na pag-ibig mo
Salamat inibig mo ako
Salamat sa bawat taong nagmamahal
Salamat, salamat sa iyo

Pasasalamat sa iyo
Pasasalamat sa iyo
Pasasalamat sa iyo’y
Walang hanggan…
Walang hanggan…

Walang Hanggang Pasasalamat Video

See also: List of Tagalog Christian Songs

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.