Magagawa Natin Lyrics, Video

Magagawa Natin Lyrics

Magagawa natin ang lahat ng bagay
Ang lahat ng bagay sa mundo
May isang bagay na di magagawa
Na di magagawang nag- iisa

Malulutas natin ang mga problema
Kung tayo ay magkakaisa
Ang suliranin dagling mapaparam
At may bagong buhay

Magagawa Natin Video

See also: List of Tagalog Christian Songs

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.