Banal Mong Tahanan Lyrics and Video

Banal Mong Tahanan Lyrics

Ang puso ko’y dinudulog sayo
Nagpapakumbaba, nagsusumamo
Paging dapatin mong
Ikaw ay mamasdan
Makaniig ka at Sayo ay pumisan

Loobin mong ang buhay ko’y
Maging banal Mong tahanan
Luklukan ng Iyong wagas na pagsinta
Daluyan ng walang hanggang
Mga Papuri’t pagsamba
Maghari ka, O Diyos ngayon At kailanman

Maghari ka, O Diyos ngayon At kailanman…..

Banal Mong Tahanan Video

See also: List of Tagalog Christian Songs

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.