Malaya Malayang Malaya Lyrics and Video

Malaya, Malayang Malayang, Malaya

Ang Diyos sa buhay ko’y gumawa
Naranasan ang Kanyang himala
Sa sakit at karamdaman
ako’y pinalaya

Ang kasalanan at ang kalungkutan
ay pinawi Niya ng lubusan
Kapangyarihan ng Diyos
ay aking naranasan

Malayang sumigaw
Malayang sumayaw
Malayang lumundag
Malayang lumipad

Malayang sumigaw
Malayang sumayaw
Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan

Malayang Malaya Video

See also: List of Tagalog Christian Songs

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.