Tayo ay di Magagapi Lyrics and Video

Tayo ay di Magagapi Lyrics by Musikatha

Tayo ay di magagapi
Tayo ang laging magwawagi
Sa Pangalan ni Hesus
Ating Hari’t Manunubos
Tayo ay di magagapi

Tayo ang laging magwawagi
Kaya’t ang papuring tunay
Buong pusong ialay
Sa ating Diyos na buhay

Tayo ay di magagapi
Tayo ang laging magwawagi
Sa Pangalan ni Hesus
Ating Hari’t Manunubos

Tayo ay di magagapi
Tayo ang laging magwawagi
Kaya’t ang papuring tunay
Buong pusong ialay
Sa ating Diyos na buhay

Huwag mong sayangin
Taglay mong kapangyarihan
Huwag mong mamaliitin
Diyos mong mapagtagumpay

Tayo ay di Magagapi Video by Musikatha

See also: List of Tagalog Christian Songs

Tayo ay di Magagapi Lyrics and Video
Tayo ay di Magagapi Lyrics and Video

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.