Katulad Ng Mga Agila Lyrics and Video

Katulad Ng Mga Agila Lyrics by Elmer Magpantay

Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad
Hindi mapapagod ating mga pakpak
Tayo’y magdadala ng buhay at sigla
Sa mga anak ng Diyos na nanghihina

Halika na, humayo na
Ipahayag, tagumpay Niya
Halika na at magdala
Kalakasan sa presensiya Niya

Ito ang panahong ‘di na uso ang mag-backslide, oh
Ito ang panahon ng pagbabalik-loob sa Kanya
Sama-sama na mag-apoy sa ngalan Niya
Ang gawa ng diyablo ay tupukin na

Halika na, humayo na
Ipahayag, tagumpay Niya
Halika na at magdala
Kalakasan sa presensiya Niya

Hallelujah, sabay-sabay nating purihin ang Diyos

Halika na, humayo na
Ipahayag, tagumpay Niya
Halika na at magdala
Kalakasan sa presensiya Niya
Kalakasan sa presensiya Niya
Kalakasan sa presensiya Niya
Palakpakan natin ang Panginoon na nagbibigay ng kalakasan

Katulad Ng Mga Agila Video by Elmer Magpantay

See also: List of Christian Songs in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.