Kami’y Katagpuin Lyrics and Video

Kami’y Katagpuin Lyrics

Narito kami nagpapakumbaba
Sumasamba sa iisang Diyos
Hinahanap namin
Kariktan ng iyong mukha
Sumasamo sa iyong pagkilos
At sa himig na hain
Tanging dalangin
Kami’y katagpuin

Iparanas mo sa ‘min ang ‘yong kapangyarihan
Ipamalas mo sa ‘min ang ‘yong kaluwalhatian
Hanggang ang aming kaluluwa’y
Mapuspos ng lubusan
At sa ‘ming kalagitnaa’y
Bumaba ang kalangitan
Dakila ang iyong ngalan

Narito kami nagpapakumbaba
Sumasamba sa iisang Diyos
Hinahanap namin
Kariktan ng iyong mukha
Sumasamo sa iyong pagkilos
At sa himig na hain
Tanging dalangin
Kami’y katagpuin

Iparanas mo sa ‘min ang ‘yong kapangyarihan (iparanas)
Ipamalas mo sa ‘min ang ‘yong kaluwalhatian (ipamalas)
Hanggang ang aming kaluluwa’y
Mapuspos ng lubusan
At sa ‘ming kalagitnaa’y
Bumaba ang kalangitan
Dakila ang iyong ngalan (sama-sama tayong manalangin sa Diyos)
Iparanas mo sa ‘min ang ‘yong kapangyarihan (iparanas mo)
Ipamalas mo sa ‘min ang ‘yong kaluwalhatian (hanggang ang aming kaluluwa’y)
Hanggang ang aming kaluluwa’y
Mapuspos ng lubusan
At sa ‘ming kalagitnaa’y
Bumaba ang kalangitan (ang kalangitan)
Dakila ka (dakila ka o Diyos)

Iparanas mo sa ‘min ang ‘yong kapangyarihan
Ipamalas mo sa ‘min ang ‘yong kaluwalhatian
Hanggang ang aming kaluluwa’y
Mapuspos ng lubusan
At sa ‘ming kalagitnaa’y
Bumaba ang kalangitan
Dakila ang iyong ngalan

Hanggang ang aming kaluluwa’y
Mapuspos ng lubusan
At sa ‘ming kalagitnaa’y
Bumaba ang kalangitan
Dakila ang iyong ngalan

Hanggang ang aming kaluluwa’y
Mapuspos ng lubusan
At sa ‘ming kalagitnaa’y
Bumaba (ika’y bumaba bumaba)
Sa aming pagsamba
Sa aming kalagitnaa’y maghari ka Hesus aming Diyos
Ika’y bumaba
At sa ‘ming kalagitnaa’y
Bumaba ang kalangitan
Dakila ang iyong ngalan
Dakila ang iyong ngalan
Dakila ang iyong ngalan

Kami’y Katagpuin Video

See also: List of Tagalog Christian Songs

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.