Kay Buti-Buti Mo Panginoon Lyrics and Video

Kay Buti-Buti Mo Panginoon Lyrics

Kay buti-buti mo Panginoon
Sa lahat ng oras, sa bawat araw
Ika’y laging tapat kung magmahal
Ang iyong Kaawa’y magpawalang hanggan

Pinupuri, sinasamba kita
Dakilang Diyos at Panginoon
Tunay ngang ika’y walang katulad
Tunay ngang ika’y di nagbabago
Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal

Kay Buti-Buti Mo Panginoon Video

See all: List of Christian Songs in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.