Pananagutan (Responsibility) Lyrics, Video with English Translation

Pananagutan (Tagalog) Lyrics by Fr. E. P. Hontiveros

Walang sinuman ang nabubuhay
Para sa sarili lamang
Walang sinuman ang namamatay
Para sa sarili lamang

Koro
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos
Na kapiling niya

Sa ating pagmamahalan at paglilingkod
Sa kanino man
Tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan

Ulitin ang Koro

Sabay-sabay mag-aawitan
Ang mga bansa
Tayo tinuring na panginoon bilang mga anak

Ulitin ang Koro

Tayong lahat ay tinipon ng Diyos
Na kapiling niya

Pananagutan (Responsibility) Video

English Translation

Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang
(Nobody lives just for himself)

Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang
(Nobody dies just for himself)

Koro
Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa
(All of us are responsible for one another)

Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya
(God has gathered everyone to be with Him)

Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man
(When we love each other and serve even the stranger)

Tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan
(we become the messenger of salvation.)

Ulitin ang Koro

Sabay-sabay mag-aawitan ang mga bansa
(All the nations sing together as one family.)

Tayo tinuring na panginoon bilang mga anak
(Our God has called us to be His Children.)

See also: List of Christian Songs in Tagalog

See also: List of Christian Songs in English

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.