Buong Puso, Buong Isip, Buong Lakas Lyrics and Video

Buong Puso, Buong Isip, Buong Lakas Lyrics

Buong puso, buong isip
Buong Lakas ay iaalay sa Iyo
Aking awit at ang tinig
Magpupuri sa dakilang ngalan mo

Aking Diyos buhay ay alay ko
Banal at kalugod-lugod sa Iyo
Pagkat walang magagawa kung hiwalay sa’yo
Ang mithiin ng aking puso
manatili sa kalooban mo
O Hesus, O Hesus
Sambahin ang ngalan mo

Buong Puso, Buong Isip, Buong Lakas Video

See also: List of Christian Songs in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.