Tayabas History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Tayabas ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Quezon, isang lalawigan sa rehiyon ng Timog Katagalugan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 230.95 kilometrong parisukat at may 99,779 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Ernida A. Reynoso ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Manuel Victorio D. Maraig naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa animnaput-anim barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Tayabas

Basahin: Puerto Princesa History in Tagalog

Tayabas City Hall
Tayabas City Hall (Photo Credit: wikiwand)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.