Ala-ala (Ni Ama) Lyrics, Video by Freddie Aguilar

Ala-ala (Ni Ama) Lyrics by Freddie Aguilar

Akin pang naalala
Noong si ama’y nubuhay pa
Ang sabi ny’ay Freddie mag-aral kang mabuti
Tulungan mo ang yung sarili.

Ang nais ny’ay hindi nasunod
Pagkat ako’y may dahilan
Ang nais ko’y umawit tumugtog ng gitara
At ako’y kanyang pinagbigyan.

At kami’y nagkahiwalay
Pagkat ako’y nangibang bayan
At ng kami’y magkita siya ay bangkay na.
Pumanaw na ang aking ama.

Saan man siya naroroon
Mga payo ny’ay tataglayin ko
Ang kanyang alaala ay lalagi sa isip ko
Kahit sya’y wala na.

Akin pang naalala
Noong si ama’y nububuhay pa
Ang sabi ny’ay Freddie
Mag-aral kang mabuti
Tulungan mo ang yung sarili.
Tulungan mo ang yung sarili.

Songwriter: Aguilar Freddie / AGUILAR FERDINAND P FREDDIE

Ala-ala (Ni Ama) Music Video

RELATED: Freddie Aguilar Biography and Song List

See also: List of Filipino Singers

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.