Sagay City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Sagay ay matatagpuan sa bahaging hilaga ng Negros Occidental, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 330.34 kilometrong parisukat at may 146,264 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Alfredo D. MaraƱon III ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Narciso L. Javelosa Jr. naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa dalawamput-limang barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Sagay

Basahin: Sagay City History and Tourist Spots (English)

Sagay City History in Tagalog
Sagay City History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.