Escalante City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Escalante ay matatagpuan sa bahaging hilaga ng Negros Occidental, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 192.76 kilometrong parisukat at may 94,070 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Melecio J. Yap Jr. ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Johnny A. Gabriel naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa dalawamput-isang barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Escalante

Basahin: Escalante City History and Tourist Spots (English)

Escalante City History in Tagalog
Escalante City Hall (Photo Credit: Slide Player)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.