Surigao Del Norte History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Surigao Del Norte ay matatagpuan sa hilagang-silangan ng islang Mindanao sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 1,972.93 kilometrong parisukat at may 485,088 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Surigao at si Francisco “Lalo” Matugas ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa isang lungsod at dalawampung bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Surigao Del Norte History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Surigao Del Norte

Surigao Del Norte History in Tagalog
Surigao Del Norte History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.