Dinagat Province History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Dinagat ay matatagpuan sa hilagang-silangan ng islang Mindanao sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 1,036.34 kilometrong parisukat at may 127,152 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang bayan ng San Jose at si Arlene “Kaka” Bag-ao ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa pitong bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Dinagat Province History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Lalawigan ng Dinagat

Dinagat Province History in Tagalog
Dinagat Province History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.