Camiguin History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Camiguin ay matatagpuan sa bahaging hilaga ng islang Mindanao sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 237.95 kilometrong parisukat at may 88,478 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Mambajao at si Jurdin Jesus Romualdo ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa limang bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Camiguin History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Camiguin

Camiguin History in Tagalog
Camiguin History in Tagalog (Photo Credit: Pinoy Wit)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.