Samar Province History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Samar (dating Western Samar) ay matatagpuan sa bahaging silangan ng Bisaya (Eastern Visayas Region) sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 6,048.03 kilometrong parisukat at may 780,481 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Catbalogan at si Reynolds Michael Tan ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa dalawang lungsod at dalawamput-apat na bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Samar Province History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Lalawigan ng Samar

Samar Province History in Tagalog
Samar Province History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.