Southern Leyte History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Timog Leyte (Southern Leyte) ay matatagpuan sa bahaging silangan ng Bisaya (Eastern Visayas Region) sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 1,798.61 kilometrong parisukat at may 421,750 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Maasin at si Damian Mercado ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa isang lungsod at labing-walong bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Southern Leyte History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Southern Leyte

Southern Leyte History in Tagalog
Southern Leyte History in Tagalog (Photo Credit: SEFTV)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.