Leyte Province History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Leyte ay matatagpuan sa bahaging silangan ng Bisaya (Eastern Visayas Region) sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 6,313.33 kilometrong parisukat at may 1,966,728 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Tacloban at si Leopoldo Dominico Petilla ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa tatlong lungsod at apatnapung (40) bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Leyte Province History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Lalawigan ng Leyte

Leyte Province History in Tagalog
Leyte Province History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.