Biliran Province History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Biliran ay matatagpuan sa bahaging silangan ng Bisaya (Eastern Visayas Region) sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 536.01 kilometrong parisukat at may 171,612 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Naval at si Rogelio Espina ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa walong bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Biliran Province History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Lalawigan Biliran

Biliran Province History in Tagalog
Biliran Province History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.