Siquijor Province History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Siquijor ay matatagpuan sa rehiyon 7 or Gitnang Bisaya (Central Visayas Region) sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 337.49 kilometrong parisukat at may 95,984 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Siquijor at si Zaldy Villa ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa anim (6) bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Siquijor Province History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Siquijor

Siquijor Province History in Tagalog
Siquijor Province History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.