Kalinga Province History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Kalinga ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng islang Luzon sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 3,231.25 kilometrong parisukat at umabot sa 212,680 ang mga taong nakatira dito ayon sa census na ginawa noong taong 2015. Ang kabisera ng lalwigan ay ang bayan ng lungsod ng Tabuk at ang kasalukuyang gobernador ay si Ferdinand Tubban. Nahahati ang lalawigan sa isang lungsod at pitong bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Kalinga Province History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa lalawigan ng Kalinga

Kalinga Province History in Tagalog
Kalinga Province History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.