Apayao History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Apayao ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng islang Luzon sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 4,413.35 kilometrong parisukat at umabot sa 119,184 ang mga taong nakatira dito ayon sa census na ginawa noong taong 2015. Ang kabisera ng lalawigan ay ang bayan ng Kabugao at ang kasalukuyang gobernador ay si Eleanor Bulut-Begtang. Nahahati ang lalawigan sa pitong bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Apayao History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Apayao

Apayao History in Tagalog
Apayao History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.