Cagayan Province History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Cagayan ay kabilang ng Rehiyon 2 na matatagpuan sa hilagang-silangan ng isla ng Luzon sa bansang Pilipinas. May lawak itong 9,295.75 kilometrong parisukat at nasa 1,199,320 ang populasyon nito ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Tuguegarao at si Manuel Mamba ang kasalukuyang gobernador. Nahahati sa isang lungsod at labing walong bayan.

Ang pangalang Cagayan ay hango sa salitang “kayan o karayan” na ang ibig sabihin ay ilog sapagkat ang lalawigan ang siyang kinaroroonan ng bibig ng pinakamahabang ilog sa Pilipinas, ang Ilog Cagayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Cagayan History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa lalawigan ng Cagayan

Cagayan Province History in Tagalog
Cagayan Province History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.