San Pablo City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng San Pablo ay matatagpuan sa bahaging timog ng Laguna , isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 197.56 kilometrong parisukat at may 266,068 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Loreto S. Amante ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Justin G. Colago naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa walumpung barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng San Pablo

Basahin: San Pablo City History and Tourist Spots (English)

San Pablo City History in Tagalog
San Pablo City History in Tagalog (Photo Credit: Ramon FVelasquez)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.