Bislig City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Bislig ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Surigao Del Sur, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 331.80 kilometrong parisukat at may 331.80 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Florencio C. Garay ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Jonas A. Cacayan naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa dalawamput-apat na barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Bislig

Basahin: Bislig City History and Tourist Spots (English)

Bislig City History in Tagalog
Bislig City History in Tagalog (Photo Credit: Facebook Page)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.