Cabadbaran City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Cabadbaran ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Agusan Del Norte, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 214.44 kilometrong parisukat at may 73,639 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Judy C. Amante ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Rey G. Jamboy naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa tatlumput-isang barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Cabadbaran

Basahin: Cabadbaran City History and Tourist Spots (English)

Cabadbaran City History in Tagalog
Cabadbaran City Hall (Photo Credit: Facebook Page)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.