Tandag City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Tandag ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Surigao Del Sur , isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba.) Ito ay may lawak na 291.73 kilometrong parisukat at may 56,364 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Roxanne C. Pimentel ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Eleanor D. Momo naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa dalawamput-isang barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Tandag

Basahin: Tandag City History and Tourist Spots (English)

Tandag City History in Tagalog
Tandag City Hall (Photo Credit: Facebook Page)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.