Tabaco City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Tabaco ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Albay, isang lalawigan sa rehiyon ng Bikol sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 117.14 kilometrong parisukat at may 133,868 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Cielo Krisel B. Lagman-Luistro ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Nestor T. San Pablo naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa apatnaput-pitung barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Tabaco

Basahin: History and Tourist Spots (English)

Tabaco City History in Tagalog
Tabaco City History in Tagalog (Photo Credit: Facebook Page)

One comment

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.