Masbate City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Masbate ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Masbate, isang lalawigan sa rehiyon ng Bikol sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 188 kilometrong parisukat at may 95,389 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Rowena R. Tuason ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Ruby S. Morano naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa dalawanpung barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Masbate

Basahin: Masbate City History and Tourist Spots (English)

Masbate City History in Tagalog
Masbate City History in Tagalog

One comment

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.