Bago City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Bago ay matatagpuan sa dakong gitna ng Negros Occidental, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 401.20 kilometrong parisukat at may 170,981 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Nicholas M. Yulo ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Ramon D. Torres naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa dalawampu-apat na barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Bago

Basahin: Bago City History and Tourist Spots (English)

Bago City History in Tagalog
Bago City History in Tagalog (Photo Credit: Facebook Book)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.