Davao Oriental History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Davao Oriental ay matatagpuan sa bahaging silangan ng islang Mindanao sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 5,679.64 kilometrong parisukat at may 558,958 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Mati at si Nelson Dayanghirang ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa isang lungsod at sampung bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Davao Oriental History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Davao Oriental

Davao Oriental History in Tagalog
Davao Oriental History in Tagalog (Photo Credit: Davao Oriental LGU)

One comment

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.