Imus City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Imus ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Cavite, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 64.70 kilometrong parisukat at may 403,785 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Emmanuel L. Maliksi ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Arnel “Ony” M. Cantimbuhan naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa siyamnaput-pitong barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Imus

Basahin: Imus City History and Tourist Spots (English)

Imus City History in Tagalog
Imus City Hall

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.