General Santos City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng General Santos ay matatagpuan sa bahaging timog ng Timog Kotabato (South Cotabato) , isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 492.86 kilometrong parisukat at may 594,446 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Ronnel Chua-Rivera ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Loreto B. Acharon naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa dalawamput-anim na barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng General Santos

Basahin: General Santos City History and Tourist Spots (English)

General Santos City History in Tagalog
General Santos City History in Tagalog (Photo Credit: Facebook Page)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.