Oroquieta City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Oroquieta ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Misamis Occidental, isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 237.88 kilometrong parisukat at may 70,757 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Lemuel Meyrick M. Acosta ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Jorge T. Almonte naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa apatnaput-pitong (47) barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Oroquieta

Basahin: Oroquieta City History and Tourist Spots (English)

Oroquieta City History in Tagalog
Oroquieta City History in Tagalog (Photo Credit: LGU Facebook Page)

One comment

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.