Tanjay City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Tanjay ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Negros Oriental , isang lalawigan sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 267.05 kilometrong parisukat at may 80,532 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Reynaldo S. Concepcion ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Neil T. Salma naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa dalawamout-apat na barangay.

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Mapa ng Lungsod ng Tanjay

Basahin: Tanjay City History and Tourist Spots (English)

Tanjay City History in Tagalog
Tanjay City History in Tagalog (Photo Credit: Facebook Page)

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.