Sorsogon City History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lungsod ng Sorsogon ay matatagpuan sa Sorsogon, isang lalawigan sa rehiyon ng Bikol sa bansang Pilipinas. (Tingnan ang mapa sa ibaba) Ito ay may lawak na 276.11 kilometrong parisukat at may 168,110 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Si Ester E. Hamor ang kasalukuyang alkalde (mayor) at si Mark Eric C. Dioneda naman ang bise-alkalde. Nahahati ang lungsod sa animnaput-apat na barangay.

Bago Dumating ang mga Kastila
Bago dumaing ang mga Kastila noong taong 1521, ang lugar ng Sorsogon ay tinirhan na mga sinaung tao mahigi tatlong libong taon nang nakaraan. Ang mga kalansay ng mga taong ito ay nahukay sa isang kweba sa Bacon, isang distrito sa lungsod.

Panahon ng mga Kastila
Itinatag ang bayan ng Sorsogon noong ika-28 ng Rebrero taong 1895.

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan
Ginawang lungsod ang Sorsogon noong ika-16 ng Disyembre taong 2000 sa bisa ng Batas Republika bilang (Republic Act No.) 8806.

Noong ika-30 taong 2020, binuksan ang Sorsogon City Coastal Road and Baywalk, isa sa mga pinakamahalaga at pinakamalaking proyektong imprastraktura sa buong rehiyon ng Bikol.

Mapa ng Sorsogon

Basahin: History and Tourist Spots (English)

Sorsogon City History in Tagalog
Sorsogon City History in Tagalog (Photo Credit: Sorsogon 101)

One comment

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.