Misamis Occidental History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Misamis Occidental ay matatagpuan sa bahaging kanluran ng islang Mindanao sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 2,055.22 kilometrong parisukat at may 602,126 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Oroquieta at si Philip Tan ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa tatlong lungsod at labing-apat na bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Misamis Occidental History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Misamis Occidental

Misamis Occidental History in Tagalog
Misamis Occidental History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.