Agusan Del Sur History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Agusan Del Sur ay matatagpuan sa hilagang-silangan ng islang Mindanao sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 9,989.52 kilometrong parisukat at may 700,653 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Prosperidad at si Santiago B. Cane Jr. ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa isang lungsod at labing-tatlong bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Agusan Del Sur History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Agusan Del Sur

Agusan Del Sur History in Tagalog
Agusan Del Sur History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.