Guimaras History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Guimaras ay matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Bisaya (Western Visayas Region) sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 604.57 kilometrong parisukat at may 174,613 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang bayan ng Jordan at si Samuel T. Gumarin ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa limang bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Guimaras History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Guimaras

Guimaras History in Tagalog
Guimaras History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.