Cebu Province History (Tagalog)

Paunang Bahagi
Ang lalawigan ng Cebu ay matatagpuan sa rehiyon 7 or Gitnang Bisaya (Central Visayas Region) sa bansang Pilipinas. Ito ay may lawak na 4,943.72 kilometrong parisukat at may 2,938,982 katao ang naninirahan doon ayon sa census noong 2015. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Cebu at si Gwendolyn Garcia ang kasalukuyang gobernador. Nahahati ang lalawigan sa siyam na lungsod at apatnaput-apat (44) na bayan.

Bago Dumating ang mga Kastila

Panahon ng mga Kastila

Panahon ng Himagsikan (Philippine Revolution)

Panahon ng mga Amerikano

Pangalawang Digmaang Pandaigdig (World War II)

Kasalukuyang Kaganapan

Basahin: Cebu Province History and Economy in English

Basahin: Mga Kilalang Tao na Galing sa Lalawigan ng Cebu

Cebu Province History in Tagalog
Cebu Province History in Tagalog

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.