Thought for Today

Inspiration
Thought for Today

Real happiness comes from God alone,
not from people or from material things.

Let that sink in.

4 comments

  1. Totoo, pwede maging “masaya” sa pamamagitan ng pagkain, pera, libangan etc pero kung may kaugnayan sa Diyos pwede maging tunay na “maligaya” at ang “kaligayahan” ay ang isang panloob na katangian na hindi nakadepende sa mabuting panlabas na kalagayan

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.