Best Reminder for Today November 8

Best Reminder for Today November 8
Best Reminder for Today November 8

Stay awake,
because you do not know
either the day or the hour.
– Matthew 25:13

One comment

  1. Ang araw ng Diyos ay darating gaya ng isang magnanakaw. Gaya noong panahon ni Noe ang karamihan ng mga tao ay hindi naman masama pero “hindi sila nagbigay pansin”. Ganito rin ngayon, maraming tao ay hindi naman masama pero abala sila sa kanilang pang-araw araw na ikinababahala.
    Personally itinuturing kong mahalaga ang gawin prioridad ang kalooban ng Diyos sa aking buhay at kami ni misis ay nasangkot sa isang gawain para i-share ang mabuting balita sa mga Pinoy dito sa Roma at ito ang dahilan kung bakit natuto akong magsalita ng Tagalog at nakilala ko ang Pinay na misis ko.
    Have a nice day kabayan

Any comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.